Objekttilstand er et begreb, der hører hjemme i den metakognitive tradition. I denne tilstand opleves følelser og tanker direkte frem for indre mentale tilstande. I denne tilstand skelner man ikke mellem indre og ydre begivenheder, tanker og opfattelser.

På den måde kommer det til at ligne det begreb, som andre traditioner omtaler som “embedded mode” i kontrast til “mentaliserende mode”. I den metakognitive tradition er objekttilstandens modsætning den “metakognitive tilstand”.