Den metakognitive tilstand er modsætningen til objekttilstand. Når man er i denne tilstand, vil tanker opleves som adskilt fra en selv og verden omkring en. I denne tilstand vil man se på tanker som en form for gengivelse af virkeligheden, der har varierende grad af korrekthed.

Når man er i denne tilstand, ser man sig selv som en betragter af ens tanker, der ikke er en del af en selv.