Internalisering er det modsatte af eksternatlisering. Psykoanalytisk bruges det til at beskrive, at man indoptager omverdenens normer og forestillinger.

I nogle grene af den narrative terapi bruges det på samme måde.  Det bruges nogle gange også til at beskrive, hvordan børn reagerer på stress: Nogle internaliserer, hvilket vil sige, at de vender stress indad, så det for eksempel skaber angst eller depression. Andre internaliserer stress, så det bliver til vrede, fjendtlighed eller aggression.