Internalisering

Internalisering er det modsatte af eksternatlisering. Psykoanalytisk bruges det til at beskrive, at man indoptager omverdenens normer og forestillinger.

I nogle grene af den narrative terapi bruges det på samme måde.  Det bruges nogle gange også til at beskrive, hvordan børn reagerer på stress: Nogle internaliserer, hvilket vil sige, at de vender stress indad, så det for eksempel skaber angst eller depression. Andre internaliserer stress, så det bliver til vrede, fjendtlighed eller aggression.

Se alle WIKI-opslag her