Højere forsvarsmekanismer forudsætter en større personlig udvikling med et mere veludviklet jeg, end folk har, der kun bruger mindre udviklede forsvarsmekanismer.

Det grundlæggende høje forsvar er fortrængning. Den mest modne er sublimering.