Et eksponeringshierarki er et hierarki af ting, som man er angst for, og som man man møder med større og større angst og dermed også risikoen for undgåelse. Ideen med hierarkiet er, at man begynder med at udsætte sig for de ting, som er mindst angstprovokerende, og dernæst går videre til det, der er mere provokerende og så fremdeles. Det kunne være at gå en tur alene i byen, for derefter at turde gå hen at handle osv.