Eksponering er en metode, der bruges i behandlingen af angst. Grundlæggende går den ud på at udsætte sig selv for det, man er bange for. Erfaringen viser, at når man gør det, begynder ens angst at aftage. Derved bliver eksponering til det modsatte af undgåelse. Det kaldes også, at angsten udslukkes.