Den kognitive trekant opererer med tre aspekter af menneskets tanker. Man har tanker om sig selv, man har tanker om omverdenen, og man har tanker om fremtiden. Indholdet af disse tanker er med til bestemme, hvordan man har det. Hos den depressive kan tankerne om vedkommende selv være præget af “Jeg er ikke noget værd”  eller “ingen kan elske mig”. Hos den angste kan det være præget af “Der vil ske noget farligt” eller “Jeg har ikke ressourcer til at klare det.”