Den kognitive diamant er en metode til at se sammenhænge mellem tanker, følelser, adfærd og det, der sker i kroppen. Tanker er for eksempel det, vi tænker om os selv, følelser er det, vi føler: for eksempel angst eller vrede. Adfærd er det, vi gør i lyset af de følelser, vi har. De fysiske fornemmelser er kroppens fysiske reaktioner: Man bliver rød i hovedet, ryster eller får svedige håndflader. Modellen viser, at de fire faktorer påvirker hinanden.