Basale antagelser er leveregler eller normer, som man sætter for områder af sin egen tilværelse. De er ofte implicitte, og man bliver først opmærksom på dem, når de brydes. Det er lidt vanskeligt helt at skelne mellem skemata og basale antagelser.