Her er der samlet forskellige videoer om følelserne. 

Føleseskompasset

Folkene bag følelseskompasset (https://folelseskompasset.no/) har lavet en video, der fortæller noget om, hvad følelser er. Følelserne siger noget om, hvad der er vigtigt for dig, og alle følelser er knyttet til et behov.

Følelser og kognition

June Gruber gennemgår her sammenhængen mellem følelser og kognition. Centralt er Gordon Bowers begreb om Emotion kongruens. Det viser, at man tilsyneladende bedst kan huske gode begivenheder, når man er i godt humør, hvorimod man lettere husker dårlige begivenheder, når man er i dårligt humør.
Endelig peger Gruber på, at følelser også påvirker den måde, vi ser verden på.

Følelser og angstlidelser

I denne video gennemgår June Gruber sammenhængen mellem emotioner og psykopatologi. Hun peger på tre temaer om sammenhængen:

  • Den første er, hvor følelserne fører til ekstremer.
  • Den anden er, hvor følelserne mangler.
  • Den tredje er der, hvor følelser og oplevelser ikke hænger sammen.

Dernæst gennemgås forskellen mellem frygt og angst. Samtidig stilles spørgsmålet: Hvornår kan angst være værdifuld, og hvornår er den ødelæggende. Det sidste er tilfældet, når angsten hindrer mig i at gøre noget, jeg ellers gerne ville have gjort.
Dernæst gennemgår Gruber også forskellige former for angstlidelser med udgangspunkt i den almindelige klassificering.
Til sidst får man et overblik over de forskellige former for terapi, der bruges i behandlingen af angst.

Hjernen og følelser

Hvordan skaber hjernen vores følelser? Det forklarer Lias Barett her på en meget enkelt måde. Helt centralt er, at hjernen fortolker nutidige fornemmelser på baggrund af fortidens erfaringer. Denne fortolkning skaber så de oplevede følelser i vores liv.

Hvorfor opstår følelser?

Denne video gennemgår forskellige forståelser af, hvordan følelser opstår. Desuden er der et afsnit om, hvor mange forskellige følelser, der er. Den gennemgår også tanken om “grundlæggende følelser”, og Pluchik’s følelseshjul skitseres.

Hvad er emotioner?

Mia Skytte O’Toole fortæller her om, hvad emotioner er, og hvordan de fungerer.

Teorier om følelser

Denne video gennemgår fire grundlæggende teorier om, hvad følelser er.

Primære og sekundære følelser

Denne video forklarer lidt om forskellen på primære og sekundære følelser, hvor den sekundære følelse er en reaktion på den primære.

Primære og sekundære emotioner

Endnu en video, der handler om primære og sekundære emotioner.

Bodily maps of emotions

Et finsk forskningsprojekt fra 2013 forsøgte at afdække, hvor i kroppen forskellige følelser registreres. De bad 700 personer om at farvelægge de steder på kroppen, hvor der var forøget aktivitet, med varme farver og de områder på kroppen, hvor der var forminsket aktivitet, med kolde farver. Resultatet er, at der er en klar sammenhæng mellem,h vilken følelse folk registrerer, og hvor i kroppen de mærker den. Det kan du se mere om her.

Følelsesvurdering i praksis

En lille video om, hvordan man kan bruge følelseshjulet til at forstå sine følelser. Dertil kommer overvejelser over, hvad der er positive og negative følelser.

Følelser

Denne video gennemgår de grundlæggende elementer i teorier om følelser, heriblandt grundlæggende følelser og Pluchiks følelseshjul, som er en af de mest brugte klassifikationer af følelser.

Følelsesregulering

James Gross har arbejdet med følelsesregulering. Her kan du høre ham fortælle lidt om den forskning.

Mønstre i hjernen

Hjernen lærer ved hjælp af neuroner, der kobles sammen  i erfaring. Hvordan det sker fortæller Lisa Barrett mere om her.

Finsk forskning om følelser

Denne video præsenterer de forskningsresultater, som finske forskere har fundet, der handler om, hvor i kroppen vi registrerer vores følelser.