Skeamteori og angst

Indholdsfortegnelse

Hvordan er sammenhængen mellem skemateori og angst? Det er der lavet flere undersøgelser af. Undersøgelserne viser lidt forskellige sammenhænge.  Dog peger en oversigtsartikel fra 2011 på , at på baggrund af den forskning, der er på området, må man konkludere, at selv om din EMS aktiveres i angstlidelser, så er “Vulnerability to Harm or Illness” et kerneskema i angsten. [1] Det følgende er fra artikel “Schema Theory and Schema Therapy in Mood and Anxiety Disorders: A Review”, Journal of Cognitive Psychotherapy, November 2011

Skemateori og panikangst

I 2001 blev der lavet en undersøgelse mellem to early maldaptive shcmeas (sårbarhed over for skade og sygdom og afhængighed/inkompetence), og panikangst med agorafobi. Her ser det ud til, at sårbarhed over for skade eller sygdom var et kerneskema.  I en anden undersøgelse har man fundet sammenhæng mellem kvindelige klienter, der både havde agorafobi og spiseforstyrrelse.  Her træder sårbarhed over for skade eller sygdom også frem som et kerneskema.

Skemateori og Social angst

I 2004 kom der et studie, hvor man undersøgte sammenhængen mellem skemaer og socialangst. Her fandt man, at skemaet forkastelse og følelsesmæssig hæmning var knyttet til social angst. Forskning viser også, at skemaerne defekthed/skam, mistillid, føleslesmæssig forladthed og hyperkritime er medvirkende årsag til frygten for negativ evaluering.

Skemateori og PTSD

Der er lavet flere studier om forholdet mellem tidlige skemaer og PTSD. Her ser det ud til, at de fleste skemaer hænger sammen med PTSD.

Skemateori og OCD

En undersøgelse fra 2008 sammenlignede EMS hos OCD patienter med en rask kontrolgruppe. OCD-patienterne scorede højere på over halvdelen af 18 EMS, som man målte. Den største varians blev observeret inden for social isolation, sårbarhed over for skade eller sygdom og negativitet/pessimisme.

Skemateori og terapi

Der er også lavet undersøgelser på effekten af skematerapi. De viser, at i nogle tilfælde er de tidlige skemaer meget vanskelige at ændre.  Der er også lavet studier, hvor man sammenligner effekten af skematerapi og mere klassisk kognitiv terapi over for folk med PTSD. Her var effekten af skematerapi større end effekten af klassisk kognitiv terapi.

Noter[+]