Angstinfo.dk

Sikker tilknytning

Her gennemgås, hvad sikker tilknytning er. Den tager udgangspunkt i klassisk tilknytningsteori.