Angstinfo.dk

Projektion

Freud var en af de første til at beskrive projektion som forsvarsmekanisme. Det, der sker, er, at man skyder (projekterer) følelser, man selv har, over på en anden. Den psykologiske gevinst herved er, at man ikke behøver at forholde sig til sine egne negative følelser, for det opleves, som om det er en anden, der har dem. Derved forvrider man virkeligheden og får selv en gevinst ud af det.

Konsekvensen bliver, at man flytter en konflikt fra at være inden i en selv til at blive en ydre konflikt. Et eksempel kan være, at man har lavt selvværd. Den kritik over for en selv, som det fører med sig, beskytter man sig ubevist imod ved at tillægge en anden (ven, kæreste, arbejdskollega etc) den kritik, så man tror, at det er ham, der kritiserer en, frem for at det dybest set er en selv.

Angst kan håndteres ved hjælp af projektion. Man skubber følelsen af, at man ikke kan håndtere verden over på en anden, der så er skyld i, at man mister arbejdet, ikke har penge nok eller noget helt tredje. Igen er gevinsten, at det ikke er en selv, men dem “derude”, der er problemet.