I dette interview med cand.pæd. i pædagogisk psykologi Gry Ravn Rønne, der arbejder ved Cool Kids, sættes der fokus på børns angst for at gå i skole, også kaldet skolevægring.

Interviewet peger på nogle af årsagerne til, at børn ikke vil i skole.