Samvirke har en beretning om Kristina, der levede med angst i ungdomsårene og først fik has på den senere. Læs om hendes erfaringer med angst.