Inden for psykologien forgår der til stadighed en diskussion om, hvilken behandlingsform der har dokumenteret bedst effekt.En af diskussionerne handler om, hvorvidt det er moderne CBT – altså kognitiv terapi – eller klassisk psykoanalyse. The Guardian havde et længere indlæg i 2016 til fordel for den klassiske psykoanalyse.