Andelen af børn og unge med angst er steget fra 4 til 9 % i i perioden fra 2010 til 2017. Man kan ikke pege på en entydig årsag til, at flere og flere børn diagnosticeres med eksempelvis ADHD, angst og autismespektrumforstyrrelser, men en del af forklaringen er, at der er kommet større kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien.