mindapps.dk

Psykiatrien i Region Midtjylland har udviklet siden mindapps.dk, der er en oversigt over forskellige apps til mobiltelefoner, der kan være en hjælp ved forskellige psyiske vanskeligheder.

Psykoweb.dk

Hjemmesiden psykoweb.dk har en fin underside med beskrivelser af, hvordan angst føles, og links til forskellige andre sider om angst og bekymringer.

Forskning

På siden psykoweb.dk er der en fin oversigt over noget af den nyere angstforskning.

Mig&MinAngst

Michelle har lavet siden migogminangst.dk. Den samler mange angstfortællinger, og den har en en række redskaber mod angst.

Følelsestypologi

Delft institute of positive design har lavet en følelsestypologi. Her forsøger de at beskrive nuancerne i 36 negative følelser. Siden er interessant, fordi man kan finde nuancer mellem de forskellige følelser. Et interessant element ved siden er, at man sorterer forskellige følelser ud fra forskellige kriterier; Til de forskellige følelselser er der knyttet en kort […]

Følelser og emotioner

Begreberne følelser og emotioner bruges ofte i forbindelse med beskrivelsen af menneskers bevidsthed. På imotions.com forklarer de forskellen på de to meget enkelt.    

Følelser og deres funktioner

Psykolog Anne Stokkebæk har en god oversigt over følelser og følelsesregulering. Du finder den på hendes hjemmeside

Følelsestypologi

Delft institute of positive design har lavet en følelsestypologi. Her forsøger de at beskrive nuancerne i 36 negative følelser.  Siden er interessant, fordi man kan finde nyancer mellem de forskellige følelser.  Et interessant sideelement er, at man sorterer forskellige følelser ud fra forskellige kriterier; Samtidig er der en beskrivelse af de forskellige følelser. Denne beskrivelse […]

Statens Institut for folkesundhed

Statens Institut for folkesundhed har lavet et studie, der viser, at har man et aktivt liv fyldt med fritidsaktiviteter og regelmæssig kontakt til venner og familie, har man markant mindre risiko for at udvikle depression og angst, ligesom man nedsætter risikoen for at få hukommelsestab, koncentrationsbesvær og andre mentale funktionsnedsættelser.

Vidensportalen

Socialstyrelsen har lavet et større site, hvor der er en god sektion om børn, unge og angst. Blandt andet kan man finde en god side om, hvordan børn reagerer på angst.

Cope med usikkerhed

Et stort element i angst er usikkerhed. Anxietybc.com har lavet en fin gennemgang af, hvad usikkerhed er, og giver også en gennemgang af nogle redskaber til at håndtere den. De sammenligner usikkerhed med allergi: Hvis du er allergisk over for pollen, vil du reagere på selv en lille smule pollen. Hvis man er intolerant over […]

Tankelæsning

På HealtyPlace.com er der en fin artikel om mind-reading (tankelæsning) og projektion. Den peger blandt andet på sammenhængen mellem social angst og mind-reading.

7 tegn på angst hos børn.

skoleborn.dk peger på syv tegn på angst hos børn: dårlige skolepræstationer, koncentrationsbesvær, dagdrømmeri, fysiske symptomer, søvnproblemer, sociale udfordringer, fravær.

Børn med angst

Foreningen for børn med angst er en del af SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed. Du finder deres webside her.

6 gode links om angst

Danmarks Radio har udgivet 6 gode råd om angst. 3 af dem er rettet mod børn, og tre af dem er rettet mod forældre.

Andelen af unge med angst

Andelen af børn og unge med angst er steget fra 4 til 9 % i i perioden fra 2010 til 2017. Man kan ikke pege på en entydig årsag til, at flere og flere børn diagnosticeres med eksempelvis ADHD, angst og autismespektrumforstyrrelser, men en del af forklaringen er, at der er kommet større kapacitet i børne- […]

Pårørendepjece

Angstforeningen har udgivet en pjece til pårørende til mennesker med angst. Her kan du læse noget om, hvordan du kan forholde dig, hvis en af dine nærmeste får eller har angst.

Mindhelper

Mindhelper.dk har lavet en side, hvor man gennemgår de 5 mest almindelige former for angst og de 10 mest almindelige symptomer på angst.

Lise Kryger om angst

Lise Kryger, der driver slipangsten.dk, fortæller noget af sin historie i denne artikel i Kristeligt Dagblad.

Eksamensangst (gomentor.dk)

Gomentor.dk har udgivet en artikel med en række gode råd mod eksamensangst. På siden findes der også en lille film om eksamensangst.

Børn og angst (cool-kids)

Børne- og ungdomspsykologisk klinik i Roskilde har udarbejdet programmet cool-kids, som er et program til behandling af børn med angst.

Følelsesteorier

Sitet Verywellmind.com har en oversigt over forskellige teorier om, hvad følelser er, og hvordan de kommer til udtryk i vores liv.

pro.medicin

På pro.medicin.dk er der en fin gennemgang af, hvad angst er, skrevet af overlæge, professor, dr.med Raben Rosenberg,

evolutioncounseling.com

Evolutioncounseling.com har en fin oversigt over mange forskellige psykologiske traditioner. Der er både noget om angst og cognitiv terapi, angst og narrativ psykologi og angst. Siden er generelt spændende for den, der vil vide noget om psykologi.

Kognitiv terapi

På netdokter.dk er der en kort overskuelig gennemgang af, hvad kognitiv terapi går ud på.

Hvorfor virker psykoterapi?

Hvorfor virker psykoterapi mod psykiske lidelser? Det kan der være flere forskellige grunde til. En af den er den såkaldte alliance mellem terapeuten og patienten. Det peges der på i denne artikel.

www.anxiety.org

På anxiety.org er der en stor samling af information om angst og de enkelte angst-diagnoser. På undersiden https://www.anxiety.org/anxiety-a-to-z kan du finde en indgang til de mange forskellige artikler på sitet.

NetPsych.dk og forsvarsmekanismer

NetPsych.dk har lavet en fin oversigt over de forskellige forsvarsmekanismer. Der gennemgås dels, hvad de hedder, og dels, hvordan de fungerer.

AnxietyUK

Hvis man ikke lader sig afskrække af engelsk, er anxietyuk.org.uk et meget interessant sted. Her er der både information om angst, de forskellige diagnoser, og en del information om angst fra forskellige vinkler.

Kognitiv eller psykodynamisk

Inden for psykologien forgår der til stadighed en diskussion om, hvilken behandlingsform der har dokumenteret bedst effekt.En af diskussionerne handler om, hvorvidt det er moderne CBT – altså kognitiv terapi – eller klassisk psykoanalyse. The Guardian havde et længere indlæg i 2016 til fordel for den klassiske psykoanalyse.

Region Midtjylland

Region Midtjylland har lavet en meget enkelt oversigt over angst hos voksne.

visdinangst.dk

Visdinangst.dk er skabt af Dorte Pedersen, som selv har kæmpet med angst. Du finder både hendes og andres historie der.

direktoratet for e-helse om angst

Hvis man ikke lader sig afskrække af norsk, er der her en fremragende side fra det norske “direktoratet for e-helse” om angst

Psykiatrifonden

Psykiatrifonden har lavet en hjemmeside, der informerer om psykiske lidelser generelt. De har lavet et afsnit på deres site,  som de kalder “det mentale motionscenter”. Der har de også en sektion om angst. Endelig har de også en side om angst og stressrelaterede tilstande.

Angstforeningen

På angstforeningens hjemmeside er der samlet rigtig meget materiale om angst. De har også et afsnit om kognitiv terapi skrevet af Nicole K. Rosenberg, som er en af dem, der har arbejdet meget med kognitiv terapi. Hjemmesiden har også en meget omfattende litteraturliste. Endelig kan du der finde en meget kort gennemgang af, hvilke symptomer der typisk […]