Angstinfo.dk

Links om angst

Der findes meget infomation om angst – her er lidt du kan søge videde i. 

6 gode links om angst

Danmarks Radio har udgivet 6 gode råd om angst. 3 af dem er rettet mod børn, og tre af dem er rettet mod forældre.

7 tegn på angst hos børn.

skoleborn.dk peger på syv tegn på angst hos børn: dårlige skolepræstationer, koncentrationsbesvær, dagdrømmeri, fysiske symptomer, søvnproblemer, sociale udfordringer, fravær.

Andelen af unge med angst

Andelen af børn og unge med angst er steget fra 4 til 9 % i i perioden fra 2010 til 2017. Man kan ikke pege på en entydig årsag til, at flere og flere børn diagnosticeres med eksempelvis ADHD, angst og autismespektrumforstyrrelser, men en del af forklaringen er, at der er kommet større kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien.

Angstforeningen

På angstforeningens hjemmeside er der samlet rigtig meget materiale om angst. De har også et afsnit om kognitiv terapi skrevet af Nicole K. Rosenberg, som er en af dem, der har arbejdet meget med kognitiv terapi. Hjemmesiden har også en meget omfattende litteraturliste. Endelig kan du der finde en meget kort gennemgang af, hvilke symptomer der typisk er knyttet til de forskellige angstlidelser.

AnxietyUK

Hvis man ikke lader sig afskrække af engelsk, er anxietyuk.org.uk et meget interessant sted. Her er der både information om angst, de forskellige diagnoser, og en del information om angst fra forskellige vinkler.

Børn med angst

Foreningen for børn med angst er en del af SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed. Du finder deres webside her.

Cope med usikkerhed

Et stort element i angst er usikkerhed. Anxietybc.com har lavet en fin gennemgang af, hvad usikkerhed er, og giver også en gennemgang af nogle redskaber til at håndtere den. De sammenligner usikkerhed med allergi: Hvis du er allergisk over for pollen, vil du reagere på selv en lille smule pollen. Hvis man er intolerant over for usikkerhed, kan der komme en stor angstreaktion, hvis man udsættes for usikkerhed.

Eksamensangst (gomentor.dk)

Gomentor.dk har udgivet en artikel med en række gode råd mod eksamensangst. På siden findes der også en lille film om eksamensangst.

Emotionsregulering

Norsk side om regulering af følelser.

evolutioncounseling.com

Evolutioncounseling.com har en fin oversigt over mange forskellige psykologiske traditioner. Der er både noget om angst og cognitiv terapi, angst og narrativ psykologi og angst. Siden er generelt spændende for den, der vil vide noget om psykologi.

Forskning

På siden psykoweb.dk er der en fin oversigt over noget af den nyere angstforskning.

Følelser og deres funktioner

Psykolog Anne Stokkebæk har en god oversigt over følelser og følelsesregulering. Du finder den på hendes hjemmeside

Følelser og emotioner

Begreberne følelser og emotioner bruges ofte i forbindelse med beskrivelsen af menneskers bevidsthed. På imotions.com forklarer de forskellen på de to meget enkelt.

 

 

Følelsestypologi

Delft institute of positive design har lavet en følelsestypologi. Her forsøger de at beskrive nuancerne i 36 negative følelser.  Siden er interessant, fordi man kan finde nyancer mellem de forskellige følelser.  Et interessant sideelement er, at man sorterer forskellige følelser ud fra forskellige kriterier;

Samtidig er der en beskrivelse af de forskellige følelser. Denne beskrivelse kommer i form af en tekst, men også i form af videoklip, hvor de forskellige følelser illustreres.

Dertil kommer, at der er en lille tegneserie, der illustrerer et aspekt ved en følelse.

Endelig sammenlignes de forskellige følelser med hinanden. Man kan også se, hvordan fx angst og mistillid kan hænge samme.

En pointe for folkene bag siden er, at der sammen med de negative følelser ofte opstår en mulighed for noget, der kan føre til en positiv følelse. En udfordring kan føre til to forskellige følelser. En negativ følelse af fustration eller en positiv følelse af beslutsomhed.

Du finder den her

Følelsestypologi

Delft institute of positive design har lavet en følelsestypologi. Her forsøger de at beskrive nuancerne i 36 negative følelser. Siden er interessant, fordi man kan finde nuancer mellem de forskellige følelser. Et interessant element ved siden er, at man sorterer forskellige følelser ud fra forskellige kriterier;

Til de forskellige følelselser er der knyttet en kort og en længere beskrivelse. Den korte beskrivelse af angst er “The feeling when you think about bad things that could happen to you. You are on guard, because you don’t know what the threat is.”. Den korte beskrivelse af frygt er “The feeling when you encounter or think about a thing or person that can harm you. You have the urge to avoid or get away from the threat.”

Samtidig er der en beskrivelse af de forskellige følelser. Denne beskrivelse kommer både i form af en tekst, men også i form af videoklip, hvor de forskellige følelser illustreres.

Dertil kommer, at der er en lille tegneserie, der illustrerer et aspekt ved en følelsen.

Endelig sammenlignes de forskellige følelser med hinanden. Man kan også se, hvordan fx angst og mistillid kan hænge samme. Den sammenhæng angives som “Distrust can be considered as a type of anxiety that specifically applies to another person’s motives and trustworthiness”

En pointe for folkene bag siden er, at der sammen med de negative følelser ofte opstår en mulighed for noget, der kan føre til en positiv følelsr. En udfordring kan føre til to forskellige følelser: en negativ følelse af fustration eller en positiv følelse af beslutsomhed.

Du finder den her

https://www.verywell.com/defense-mechanisms-2795960

www.verywell.com er der en fin oversigt over nogle af de psykiske forsvarsmekanismer, der ofte bruges i forbindelse med at håndtere angst.

Hvad er katastofetækning

Psychology Today har en fin artikel om, hvad katastofetænkning er.

Hvorfor virker psykoterapi?

Hvorfor virker psykoterapi mod psykiske lidelser? Det kan der være flere forskellige grunde til. En af den er den såkaldte alliance mellem terapeuten og patienten. Det peges der på i denne artikel.

Jeg tager en snak min angst

Louise Amalie Juul tager en snak med sin angst. Det fortæller hun om hér

Kognitiv eller psykodynamisk

Inden for psykologien forgår der til stadighed en diskussion om, hvilken behandlingsform der har dokumenteret bedst effekt.En af diskussionerne handler om, hvorvidt det er moderne CBT – altså kognitiv terapi – eller klassisk psykoanalyse. The Guardian havde et længere indlæg i 2016 til fordel for den klassiske psykoanalyse.

Kognitiv terapi

netdokter.dk er der en kort overskuelig gennemgang af, hvad kognitiv terapi går ud på.

Mig&MinAngst

Michelle har lavet siden migogminangst.dk. Den samler mange angstfortællinger, og den har en en række redskaber mod angst.

mindapps.dk

Psykiatrien i Region Midtjylland har udviklet siden mindapps.dk, der er en oversigt over forskellige apps til mobiltelefoner, der kan være en hjælp ved forskellige psyiske vanskeligheder.

NetPsych.dk og forsvarsmekanismer

NetPsych.dk har lavet en fin oversigt over de forskellige forsvarsmekanismer. Der gennemgås dels, hvad de hedder, og dels, hvordan de fungerer.

pro.medicin

pro.medicin.dk er der en fin gennemgang af, hvad angst er, skrevet af overlæge, professor, dr.med Raben Rosenberg,

Psykoweb.dk

Hjemmesiden psykoweb.dk har en fin underside med beskrivelser af, hvordan angst føles, og links til forskellige andre sider om angst og bekymringer.

Region Midtjylland

Region Midtjylland har lavet en meget enkelt oversigt over angst hos voksne.

Statens Institut for folkesundhed

Statens Institut for folkesundhed har lavet et studie, der viser, at har man et aktivt liv fyldt med fritidsaktiviteter og regelmæssig kontakt til venner og familie, har man markant mindre risiko for at udvikle depression og angst, ligesom man nedsætter risikoen for at få hukommelsestab, koncentrationsbesvær og andre mentale funktionsnedsættelser.

Tankelæsning

På HealtyPlace.com er der en fin artikel om mind-reading (tankelæsning) og projektion. Den peger blandt andet på sammenhængen mellem social angst og mind-reading.

visdinangst.dk

Visdinangst.dk er skabt af Dorte Pedersen, som selv har kæmpet med angst. Du finder både hendes og andres historie der.