Links til information om angst

Psykiatrien i Region Midtjylland har udviklet siden mindapps.dk, der er en oversigt over forskellige apps til mobiltelefoner, der kan være en hjælp ved forskellige psyiske vanskeligheder.

Hjemmesiden psykoweb.dk har en fin underside med beskrivelser af, hvordan angst føles, og links til forskellige andre sider om angst og bekymringer.

På siden psykoweb.dk er der en fin oversigt over noget af den nyere angstforskning.

Michelle har lavet siden migogminangst.dk. Den samler mange angstfortællinger, og den har en en række redskaber mod angst.

Delft institute of positive design har lavet en følelsestypologi. Her forsøger de at beskrive nuancerne i 36 negative følelser. Siden er interessant, fordi man kan finde nuancer mellem de forskellige følelser. Et interessant element ved siden er, at man sorterer forskellige følelser ud fra forskellige kriterier;

Til de forskellige følelselser er der knyttet en kort og en længere beskrivelse. Den korte beskrivelse af angst er “The feeling when you think about bad things that could happen to you. You are on guard, because you don’t know what the threat is.”. Den korte beskrivelse af frygt er “The feeling when you encounter or think about a thing or person that can harm you. You have the urge to avoid or get away from the threat.”

Samtidig er der en beskrivelse af de forskellige følelser. Denne beskrivelse kommer både i form af en tekst, men også i form af videoklip, hvor de forskellige følelser illustreres.

Dertil kommer, at der er en lille tegneserie, der illustrerer et aspekt ved en følelsen.

Endelig sammenlignes de forskellige følelser med hinanden. Man kan også se, hvordan fx angst og mistillid kan hænge samme. Den sammenhæng angives som “Distrust can be considered as a type of anxiety that specifically applies to another person’s motives and trustworthiness”

En pointe for folkene bag siden er, at der sammen med de negative følelser ofte opstår en mulighed for noget, der kan føre til en positiv følelsr. En udfordring kan føre til to forskellige følelser: en negativ følelse af fustration eller en positiv følelse af beslutsomhed.

Du finder den her

Begreberne følelser og emotioner bruges ofte i forbindelse med beskrivelsen af menneskers bevidsthed. På imotions.com forklarer de forskellen på de to meget enkelt.

 

 

Norsk side om regulering af følelser.

Psykolog Anne Stokkebæk har en god oversigt over følelser og følelsesregulering. Du finder den på hendes hjemmeside

Delft institute of positive design har lavet en følelsestypologi. Her forsøger de at beskrive nuancerne i 36 negative følelser.  Siden er interessant, fordi man kan finde nyancer mellem de forskellige følelser.  Et interessant sideelement er, at man sorterer forskellige følelser ud fra forskellige kriterier;

Samtidig er der en beskrivelse af de forskellige følelser. Denne beskrivelse kommer i form af en tekst, men også i form af videoklip, hvor de forskellige følelser illustreres.

Dertil kommer, at der er en lille tegneserie, der illustrerer et aspekt ved en følelse.

Endelig sammenlignes de forskellige følelser med hinanden. Man kan også se, hvordan fx angst og mistillid kan hænge samme.

En pointe for folkene bag siden er, at der sammen med de negative følelser ofte opstår en mulighed for noget, der kan føre til en positiv følelse. En udfordring kan føre til to forskellige følelser. En negativ følelse af fustration eller en positiv følelse af beslutsomhed.

Du finder den her

Statens Institut for folkesundhed har lavet et studie, der viser, at har man et aktivt liv fyldt med fritidsaktiviteter og regelmæssig kontakt til venner og familie, har man markant mindre risiko for at udvikle depression og angst, ligesom man nedsætter risikoen for at få hukommelsestab, koncentrationsbesvær og andre mentale funktionsnedsættelser.

Louise Amalie Juul tager en snak med sin angst. Det fortæller hun om hér

Socialstyrelsen har lavet et større site, hvor der er en god sektion om børn, unge og angst. Blandt andet kan man finde en god side om, hvordan børn reagerer på angst.

Et stort element i angst er usikkerhed. Anxietybc.com har lavet en fin gennemgang af, hvad usikkerhed er, og giver også en gennemgang af nogle redskaber til at håndtere den. De sammenligner usikkerhed med allergi: Hvis du er allergisk over for pollen, vil du reagere på selv en lille smule pollen. Hvis man er intolerant over for usikkerhed, kan der komme en stor angstreaktion, hvis man udsættes for usikkerhed.

På HealtyPlace.com er der en fin artikel om mind-reading (tankelæsning) og projektion. Den peger blandt andet på sammenhængen mellem social angst og mind-reading.

skoleborn.dk peger på syv tegn på angst hos børn: dårlige skolepræstationer, koncentrationsbesvær, dagdrømmeri, fysiske symptomer, søvnproblemer, sociale udfordringer, fravær.

Psychology Today har en fin artikel om, hvad katastofetænkning er.

Psychology today har en fin artikel om at stoppe katastofetænkning

Psychology Today har en fin lille artikel om, hvad katastrofetækning går ud på.

Foreningen for børn med angst er en del af SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed. Du finder deres webside her.

Danmarks Radio har udgivet 6 gode råd om angst. 3 af dem er rettet mod børn, og tre af dem er rettet mod forældre.

Andelen af børn og unge med angst er steget fra 4 til 9 % i i perioden fra 2010 til 2017. Man kan ikke pege på en entydig årsag til, at flere og flere børn diagnosticeres med eksempelvis ADHD, angst og autismespektrumforstyrrelser, men en del af forklaringen er, at der er kommet større kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien.

Angstforeningen har udgivet en pjece til pårørende til mennesker med angst. Her kan du læse noget om, hvordan du kan forholde dig, hvis en af dine nærmeste får eller har angst.

Mindhelper.dk har lavet en side, hvor man gennemgår de 5 mest almindelige former for angst og de 10 mest almindelige symptomer på angst.

Lise Kryger, der driver slipangsten.dk, fortæller noget af sin historie i denne artikel i Kristeligt Dagblad.

Gomentor.dk har udgivet en artikel med en række gode råd mod eksamensangst. På siden findes der også en lille film om eksamensangst.

Børne- og ungdomspsykologisk klinik i Roskilde har udarbejdet programmet cool-kids, som er et program til behandling af børn med angst.

Sitet Verywellmind.com har en oversigt over forskellige teorier om, hvad følelser er, og hvordan de kommer til udtryk i vores liv.

Center for Reflective Communities har lagt en række artikler om blandt andet tilknytning og udvikling på deres websted.

pro.medicin.dk er der en fin gennemgang af, hvad angst er, skrevet af overlæge, professor, dr.med Raben Rosenberg,

Evolutioncounseling.com har en fin oversigt over mange forskellige psykologiske traditioner. Der er både noget om angst og cognitiv terapi, angst og narrativ psykologi og angst. Siden er generelt spændende for den, der vil vide noget om psykologi.

netdokter.dk er der en kort overskuelig gennemgang af, hvad kognitiv terapi går ud på.

Hvorfor virker psykoterapi mod psykiske lidelser? Det kan der være flere forskellige grunde til. En af den er den såkaldte alliance mellem terapeuten og patienten. Det peges der på i denne artikel.

anxiety.org er der en stor samling af information om angst og de enkelte angst-diagnoser. På undersiden https://www.anxiety.org/anxiety-a-to-z kan du finde en indgang til de mange forskellige artikler på sitet.

www.verywell.com er der en fin oversigt over nogle af de psykiske forsvarsmekanismer, der ofte bruges i forbindelse med at håndtere angst.

NetPsych.dk har lavet en fin oversigt over de forskellige forsvarsmekanismer. Der gennemgås dels, hvad de hedder, og dels, hvordan de fungerer.

Hvis man ikke lader sig afskrække af engelsk, er anxietyuk.org.uk et meget interessant sted. Her er der både information om angst, de forskellige diagnoser, og en del information om angst fra forskellige vinkler.

Inden for psykologien forgår der til stadighed en diskussion om, hvilken behandlingsform der har dokumenteret bedst effekt.En af diskussionerne handler om, hvorvidt det er moderne CBT – altså kognitiv terapi – eller klassisk psykoanalyse. The Guardian havde et længere indlæg i 2016 til fordel for den klassiske psykoanalyse.

Region Midtjylland har lavet en meget enkelt oversigt over angst hos voksne.

Medicin.dk har lavet 5 hurtige om angst.

Visdinangst.dk er skabt af Dorte Pedersen, som selv har kæmpet med angst. Du finder både hendes og andres historie der.

Hvis man ikke lader sig afskrække af norsk, er der her en fremragende side fra det norske “direktoratet for e-helse” om angst

Psykiatrifonden har lavet en hjemmeside, der informerer om psykiske lidelser generelt. De har lavet et afsnit på deres site,  som de kalder “det mentale motionscenter”. Der har de også en sektion om angst. Endelig har de også en side om angst og stressrelaterede tilstande.

På angstforeningens hjemmeside er der samlet rigtig meget materiale om angst. De har også et afsnit om kognitiv terapi skrevet af Nicole K. Rosenberg, som er en af dem, der har arbejdet meget med kognitiv terapi. Hjemmesiden har også en meget omfattende litteraturliste. Endelig kan du der finde en meget kort gennemgang af, hvilke symptomer der typisk er knyttet til de forskellige angstlidelser.

Links til nyhedsmedierne der rapporterer om angst

Samvirke har en beretning om Kristina, der levede med angst i ungdomsårene og først fik has på den senere. Læs om hendes erfaringer med angst.

Femina har lavet en spændende artikel om angst. Det interessante ved den er, at den viser forskellen på sund og usund angst. Angst er nemlig et faresignal, og nogle gange skal vi lytte

Sondag.dk er der en kort gennemgang af forskellige typer af “hverdagsangst”. Det interessante ved den er, at den skelner mellem det positive og negative ved angst.

Pol.dk har lavet en lille selvhjælpsguide med temaet “Sådan slipper du af med din angst”.

Samfundets udvikling kan måske også være en faktor i udviklingen af angst. I hvert fald fremgår det af denne artikel, at de øgede krav til unge studerende gør, at der har været en stigning i antallet af folk, der får eksamensangst.

Berlingske har en artikel, hvor de interviewer flere forskere, der peger på, at angst gå i “arv” fra forældre til børn. Det handler ikke her om gener, men om, at forældrenes måde at beskytte barnet på hindrer det i at udvikle modstandsdygtighed over for angst.

Professor Mikael Thastum forklarer det på følgende måde: »Vi ved, at der er en sammenhæng mellem overbeskyttelse og overkontrol hos forældre og angstlidelser hos børn. Børnenes angstproblemer bliver vedligeholdt, fordi de ikke bliver skubbet ud i verden i tilstrækkelig grad og ikke lærer, at de selv kan.«

Jyllands-Posten har Frederikke Borst Hansen et indlæg om at have angst. En god vinkel ved indlægget er, at hun også beskriver nogle af de reaktioner, hun har fået på det at have angst.

I dette interview med cand.pæd. i pædagogisk psykologi Gry Ravn Rønne, der arbejder ved Cool Kids, sættes der fokus på børns angst for at gå i skole, også kaldet skolevægring.

Interviewet peger på nogle af årsagerne til, at børn ikke vil i skole.

Kristeligt dagblad bragte den 4. maj 2017 en kronik af Louise, der beskriver, hvordan det er at have OCD.

Berlingske har en artikel, hvor forskere fra Cambridge University i England peger på, at angst ofte overses. Ifølge artiklen lider 4 % af verdens befolkning af angst.

Angst rammer ikke kun voksne, men også unge, hvilket denne artikel fra Berlingske vidner om.

Politiken har en  personlig beretning om at blive angstramt, der handler om, hvordan den (på det tidspunkt) 29-årige lastbilchauffør Patrick rammes af angst.

Politiken har derudover en artikel om angst og depression, hvor udgangspunktet er den lidt ældre Vibeke (53), der pludselig bliver ramt af angst.

Kristeligt Dagblad har en hel sektion om angst. Her findes en personlig beretning fra den 14 årige Freja, der kom til at kæmpe med angst. Dette følges op af en artikel om, at børns angst ofte er et overset problem. I artiklen refereres forskere for at mene, at mellem 5 og 10 % af en børneårgang lider af behandlingskrævende angst.