Der er skrevet rigtig meget læsestof om angst både på nettet og i bogform. Her vil jeg nævne nogle af de bøger, der enten handler direkte om angst eller om nogle af ting, der gør, at man får angst. De fleste ting kan stadig købes på nettet enten som nye eller som brugte.

Dette er selvsagt kun udpluk, og bøgerne er valgt efter, hvad jeg selv har haft gavn af at læse. Du finder en noget længere liste hos Angstforeningen.

Vi er vores relationer

Vi er vores relationer har ikke angst som overordnet tema, men undersøger, hvordan børn knytter sig til voksne, og hvordan disse tilknytninger påvirker vores personlighed, og dermed også vores evne til at mestre livet, og dermed også mestre nogle af de situationer, der kan føre til angst. Den kan lånes på Biblioteket, og den kan købes i boghandler fx hos Saxo eller hos plusbog.

Cognitive therapy and the emotional disorders
Aaron T. Beck

Bogen er en ældre sag (1976), men Bech beskriver grundtrækkene i det, der er gængs i kognitiv terapi. Bogen indeholder et fint kapitel om angst “The Alarm Is Worse Than the Fire: Anxiety Neurosis.” Den kan lånes på Biblioteket, og den kan købes i boghandler fx hos Saxo Amazon har den også. Den findes også brugt.

Farligt
Andersen & Nielsen

Denne bog handler strengt taget ikke om angst. Og så alligevel. Den viser blandt andet, hvordan medier (mis)bruger fakta på en sådan måde, at det skaber et billede af, at verden er meget mere farlig, end den er. En af de ting, jeg er blevet opmærksom på, er, hvordan medier bruger ordet kan: Det er gået op for mig, at den måde, de bruger ordet på, faktisk kan resultere i, at menneskers frygt og angst øges. “Forskningen viser, at dette eller hint kan føre til kræft.” Men den viser sjældent, at den altid vil gøre det – og at risikoen for, at dette eller hint fører til det, er forsvindende lille.

Tag bare et eksempel: antallet af døde i Europa som følge af terror. Vi får hurtigt en fornemmelse af, at der dør mange, og at det er et stigende problem. Men fakta er, at antallet af døde pr. 100.000 indbyggere i Vesteuropa samlet set de sidste 40 år er faldet fra  0,08 i begyndelsen af 70’erne til 0,01 i 2010. Derefter steg det til 0,04 omkring 2015. Men risikoen for at dø i et terroranslag i dag er langt mindre, end den var for 40 år siden. I perioden fra 1970 til 2016 har man i Danmark registeret 5 dødsfald som konsekvens af terror – som de så fint skriver: “Hvis overgrebene fortsætter med den hast, og du bliver ramt helt gennemsnitligt, bør du begynde at tage dig i agt, når du nærmer dig din 50 millioner-års fødselsdag”.

Bogen er en god indsprøjtning mod den frygt, som samfundet omkring os genererer.

Attachment in Psychotherapy
David J. Wallin

Wallin har udgivet en spændende bog om tilknytning. Udgangspunktet for hans bog er, at et grundlæggende element i terapi er at dekonstruere det tilknytningsmønster, patienten kommer med, for for at konstruere et mere trygt mønster. Bogen har rigtig mange styrker, der giver forståelse af, hvordan vores sind fungerer. En af styrkerne er, at Walllin udfolder mentaliserinsbegrebet, som en modpol til at være opslugt af sine følelser, hvad der ofte sker, når man har angst. Kapitlet om mentalisering alene gør bogen værd at læse.

Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi
Esben Hougaard m.fl

Bogens tema er, som titlen angiver, panikangst og social fobi. Den begynder med at se på, hvad angst er, dernæst undersøger den angstens årsager og ender med at se på behandling af angst.

Den indeholder også et afsnit med de forskellige skematyper, som anvendes i kognitiv behandling af angst. Endelig har den også en liste med diagnosekriterierne for forskellige angstlidelser: panikangst, agorafobi, social fobi, enkeltfobi, generaliseret angst, OCD, PTSD og depression.

Angst og Angstbehandling
Esben Hougaard m.fl

Dette er vel den mest omfattende bog, vi har på dansk om angst. Den gennemgår både de forskellige angsttilstande, biologien og psykologien bag angsten. Afsnittet om behandling fokuserer på dynamisk psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi. Den indeholder også flere kapitler om angst og medicinsk behandling.

Den indre uro. Stress og traumer belyst gennem tilknytningsteori, neurovidenskab og midfulness-psykologi
Inge Schützsack Holm

Den indre uro er indtil videre den bedste bog på dansk om tilknytning, jeg er stødt på.
Den gennemgår, hvad tilknytning er, og hvordan ens tilknytning påvirker hjernen. Et af de meget interessante aspekter ved bogen er, at den ikke alene viser, hvordan de forskellige tilknytningsmønstre udvikles, men også hvordan de påvirker vores voksenliv. Den har også et spændende kapitel om, hvordan grænser påvirker børn og deres udvikling.

Slip Bekymringerne
Irene H Oesteric

Denne bog er ikke specifikt om angst. Men i angsten er der ofte bekymringer, og denne bog tager fat på bekymringer og forklarer, hvad de er. Grundlæggende er de tankens svar på angst. Med det udgangspunkt analyseres bekymringerne, og der gives nogle redskaber til at håndtere dem.

Slip angsten
Irene Oestrich

Bogen er skrevet af Henriette Irene Oestrich og er en introduktion til, hvad angst er, og en god hjælp til at arbejde med den selv. Den kan lånes på biblioteket, og den kan købes i boghandler fx hos Saxo eller hos Plusbog. Forfatteren har skrevet en tilsvarende bog om bekymringer, der hedder “Slip bekymringerne

101 defenses
Jerome S. Blackman

“101 defenses” handler ikke specifikt om angst, men om, hvordan de mentale forsvarsmekanismer fungerer. Først er der en introduktion til forsvarsbegrebet, derefter er der en oversigt over, hvilke forsvarsmekanismer der hører til hvilken aldersperiode. Herefter kommer der en kort gennemgang af de forskellige mekanismer. Denne gennemgang forklarer, hvordan mekanismen fungerer, og kommer med et konkret eksempel.

At overvinde panikangst
Silove. Derrick & Manicavasagar Vijaya

Bogen er en del af “At overvinde” udgivelserne fra KLIM.

Første del af bogen handler om, hvad panikangst og agorafobi er, og hvad dets årsager er. Det beskrives blandt andet, hvordan et anfald opleves. Dernæst beskrives, hvilke virkninger angst har i folks liv. Endelig har første del et afsnit om mulige årsager til angst og agorafobi.

Anden del er en selvhjæpsmanual til at håndtere angstanfald. Her tages der udgangspunkt i et 6-trins program. Efter en kort introduktion af dette program gennemgås de enkelte trin lidt grundigere.

Bogen tager udgangspunkt i en kognitiv forståelse af angst og angstbehandling.

Anxiety Disorders in Children and Adolescents (Cambridge Child and Adolescent Psychiatry)
Wendy K Silverman & Andy P Field

Angstdiagnoser er blandt de væsentlige mentale problemer hos børn og unge. Denne artikelsaling giver en baggrund for at forstå unges problemer med angst. Artiklerne gennemgår temaet om angst hos børn og unge ud fra en historisk, klinisk og teoretisk vinkel. Endelig afslutter den med en sektion om, hvordan man kan gribe angst an hos børn og unge.

Reinventing Your Life
Young, Jeffery E. & Klosko, Janet S.

Denne bog er skrevet af Jeffrey Young, der har grundlagt skematerapien. Den gennemgår først, hvad “lifetraps” er – det er det populære ord for det, man ellers kalder for et “skema”. Derefter forklarer den, hvordan disse fælder fungerer. I den kategorisering, bogen laver, findes der 11 forskellige fælder.

Disse fælder gennemgås alle sammen efter nogenlunde samme model: Først kommer der et eksempel på en person, der kæmper med den pågældende fælde. Derefter kommer der et spørgeskema, hvor man skal svare på spørgsmål, der relaterer specifikt til den pågældende “fælde”. Herefter vises, hvordan fælden fungerer i praksis.

En kongstanke i skematerapien er, at fælderne har deres rødder i tidligt udækkede behov. Derfor peges der på måder, hvorpå den pågældende fælde kan opstå, hvilket i mange tilfælde går tilbage til barndommen. Til sidst kommer der et afsnit om, hvad der skal til for at slippe ud af de forskellige fælder.