Angstinfo.dk

Læs om angst

Farligt

Andersen & Nielsen

Denne bog handler strengt taget ikke om angst. Og så alligevel. Den viser blandt andet, hvordan medier (mis)bruger fakta på en sådan måde, at det skaber et billede af, at verden er meget mere farlig, end den er. En af de ting, jeg er blevet opmærksom på, er, hvordan medier bruger ordet kan: Det er gået op for mig, at den måde, de bruger ordet på, faktisk kan resultere i, at menneskers frygt og angst øges. “Forskningen viser, at dette eller hint kan føre til kræft.” Men den viser sjældent, at den altid vil gøre det – og at risikoen for, at dette eller hint fører til det, er forsvindende lille.

Tag bare et eksempel: antallet af døde i Europa som følge af terror. Vi får hurtigt en fornemmelse af, at der dør mange, og at det er et stigende problem. Men fakta er, at antallet af døde pr. 100.000 indbyggere i Vesteuropa samlet set de sidste 40 år er faldet fra  0,08 i begyndelsen af 70’erne til 0,01 i 2010. Derefter steg det til 0,04 omkring 2015. Men risikoen for at dø i et terroranslag i dag er langt mindre, end den var for 40 år siden. I perioden fra 1970 til 2016 har man i Danmark registeret 5 dødsfald som konsekvens af terror – som de så fint skriver: “Hvis overgrebene fortsætter med den hast, og du bliver ramt helt gennemsnitligt, bør du begynde at tage dig i agt, når du nærmer dig din 50 millioner-års fødselsdag”.

Bogen er en god indsprøjtning mod den frygt, som samfundet omkring os genererer.

Reinventing Your Life

Young, Jeffery E. & Klosko, Janet S.

Denne bog er skrevet af Jeffrey Young, der har grundlagt skematerapien. Den gennemgår først, hvad “lifetraps” er – det er det populære ord for det, man ellers kalder for et “skema”. Derefter forklarer den, hvordan disse fælder fungerer. I den kategorisering, bogen laver, findes der 11 forskellige fælder.

Disse fælder gennemgås alle sammen efter nogenlunde samme model: Først kommer der et eksempel på en person, der kæmper med den pågældende fælde. Derefter kommer der et spørgeskema, hvor man skal svare på spørgsmål, der relaterer specifikt til den pågældende “fælde”. Herefter vises, hvordan fælden fungerer i praksis.

En kongstanke i skematerapien er, at fælderne har deres rødder i tidligt udækkede behov. Derfor peges der på måder, hvorpå den pågældende fælde kan opstå, hvilket i mange tilfælde går tilbage til barndommen. Til sidst kommer der et afsnit om, hvad der skal til for at slippe ud af de forskellige fælder.

Læsestof om angst

Slip angsten

Irene Oestrich

Bogen er skrevet af Henriette Irene Oestrich og er en introduktion til, hvad angst er, og en god hjælp til at arbejde med den selv. Den kan lånes på biblioteket, og den kan købes i boghandler fx hos Saxo eller hos Plusbog. Forfatteren har skrevet en tilsvarende bog om bekymringer, der hedder “Slip bekymringerne

Vi er vores relationer

Vi er vores relationer

Vi er vores relationer har ikke angst som overordnet tema, men undersøger, hvordan børn knytter sig til voksne, og hvordan disse tilknytninger påvirker vores personlighed, og dermed også vores evne til at mestre livet, og dermed også mestre nogle af de situationer, der kan føre til angst. Den kan lånes på Biblioteket, og den kan købes i boghandler fx hos Saxo eller hos plusbog.

Cognitive therapy and the emotional disorders

Aaron T. Beck

Bogen er en ældre sag (1976), men Bech beskriver grundtrækkene i det, der er gængs i kognitiv terapi. Bogen indeholder et fint kapitel om angst “The Alarm Is Worse Than the Fire: Anxiety Neurosis.” Den kan lånes på Biblioteket, og den kan købes i boghandler fx hos Saxo Amazon har den også. Den findes også brugt.

Angst og Angstbehandling

Esben Hougaard m.fl

Dette er vel den mest omfattende bog, vi har på dansk om angst. Den gennemgår både de forskellige angsttilstande, biologien og psykologien bag angsten. Afsnittet om behandling fokuserer på dynamisk psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi. Den indeholder også flere kapitler om angst og medicinsk behandling.