Angstinfo.dk

En model til at forstå Socialangst

[readmore]

Socialangst går også under navnet socialfobi. Hvis man lider af socialangst, er tanken om en forestående begivenhed knyttet til fare. De bagvedliggende tanker handler om “Hvis de ser, jeg er nervøs, bliver jeg til grin,” eller “Hvis jeg siger noget forkert, bliver jeg til grin.” I det følgende skitseres Esben Hougaards model for socialangst 1)Hougaard Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi

Model for socialangst

To engelske psykologer har udviklet en model for socialangst, der ser således ud:

Model over angst, der også kan beskrive socialangst
Model over angst, der også kan beskrive socialangst

Modellen skal forstås på følgende måde:

Udløsende begivenhed

Personen er bange for en eller anden social begivenhed (fx en fest). Til denne begivenhed kan han blive genstand for andres vurdering og risikere at blive genstand for deres vrede. Denne udløsende begivenhed fører til nogle katastrofetanker om, hvad der vil ske.

Katastrofetanker

Katastrofetankerne er angstvoldende tanker, der opstår i den givne situation. De er styret af personen selvopfattelse og leveregler, der fører til en bestemt tolkning af situationen. Det kan fx være “Jeg ser mærkelig eller fjollet ud,” “Nu dummer jeg mig”, “De andre synes, jeg er mærkelig” eller “Jeg kan slet ikke styre mine tanker i situationen.”

 

Undgåelse og sikkerhedsadfærd

Personen griber til undgåelse og sikkerhedsadfærd. Hvis man frygter at dumme sig, forbereder man omhyggeligt hver sætning. Sikkerhedsadfærden kan også være brug af alkohol, at overdrive brugen af vittigheder eller at tale hurtigt for at blive færdig. Sikkerhedsadfærden fører ikke til, at angsten svækkes snarere tværtimod. Sikkerhedsadfærden er også en form for undgåelse, nemlig at man ikke bliver konfronteret med ubehagelige tanker2)Hougaard Kognitiv behandling af Panikangst og socialfobi s.95 .

 

Selvfokusering

I den sociale angst er der også en grad af selvfokusering. Det betyder, at man retter opmærksomheden indefra mod sig selv og sine angstsymptomer og ens egen reaktionsmåde. Derefter danner man et billede af sig selv, hvor man ser sig selv “udefra”. Den voldsomme indre angst kan bevirke, at man danner et forvrænget billede af, hvordan andre oplever en i situationen.


Læs mere på angstinfo.dk

Social fobi: Diagnose
Videoer om social angst

Noter[+]