Angstinfo.dk

Hvad er angst – om forskellige angstformer

Kapitel 2 i bogen Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi stiller spørgsmålet “Hvad er angst?”.

Til at svare på det spørgsmål skitseres der fire elementer i angstoplevelsen:

1. En følelsesmæssig komponent. Det kan være bekymring, ængstelse, angst eller panik.
2. En fysisk komponent. Det er en kropslig fornemmelse. Det kan fx være: Hjertebanken, kvælningsfornemmelser, rysten
3. En kognitiv komponent. Tanker og forestillinger om ubehagelige eller truende begivenheder.
4. En adfærdsmæssig komponent. De handlinger, man gør for at flytte fra eller undgå den truende situation

Frygt og angst

Man skelner nogle gange mellem frygt og angst ved, at frygt er knyttet til en foreliggende fare. Truslen i angsten er mindre håndgribelig.

Hensigtsmæssig angst

Angst kan i nogle situationer være hensigtsmæssig. Den kan få os til at præstere bedre i visse situationer. Hvis du møder en umiddelbare fare (fx ser en bil komme imod dig), og kroppen reagerer hurtigt (ved at springe til siden), er det faktisk hensigtsmæssigt.

Tre forskellige angstformer

Man kan skelne mellem tre forskellige angstsformer: Den ved nære trusler, der kaldes for panik. Den lidt fjernere, som kaldes for umiddelbar forventningsangst. Angsten for det, der ligger længere ude i fremtiden, kendes også som bekymringer.

Det kan stilles op på følgende måde

Truslens nærhed og sikkerhed Reaktion Kropslig aktivitet Psykologisk betegnelse
Meget tæt på og sikker Kamp/flugt Ekstrem høj Panik
I nærheden og ‘usikker’ ‘Stivnet’ vagtsomhed Kropslig Anspændt Umiddelbar forventningsangst
Fjern i tid og sted Øget tankeaktivitet omkring truslen Lav. Psykisk anspændt Bekymringer

Det interessante er, at der synes at være en gruppe af angstsymptomer, der er knyttet til den første gruppe af trusler (Meget tæt på og sikker), og en anden gruppe symptomer til de to andre grupper.