Angstinfo.dk

Generaliseret angst

Angst er ofte knyttet til noget bestemt. Det kan være angst for åbne pladser, sociale sammenhænge, edderkopper eller noget helt fjerde. Hvis angsten ikke er knyttet til et bestemt objekt, men ”popper op” i flere forskellige sammenhænge, kalder man den for generaliseret angst. Den omtales også nogle gange som frit flydende; den flyder fra det ene problem til det andet. Når man har fået ”lukket” et angstområde, flyder angsten over til et andet område 1)https://www.anxietyuk.org.uk/our-services/anxiety-information/anxiety-disorders/gad/

Bekymringer

Nu er det vel et træk for alle, at vi bekymrer os engang imellem. Men det betyder jo ikke, at vi har en psykisk lidelse. Forskellen på almindelig og sygelig bekymring er, at den sygelige bekymring får lov til at “styre” personen; Dertil kommer, at man ofte “grubler” over et problem, uden at det af den grund fører til en løsning 2)Rosenberg og Arendt Kognitiv terapi nyeste udvikling s.218.

Forudgribelse

Ofte handler den generaliseret angst om, hvad der kommer til at ske/ikke i fremtiden.

Mønster

Der kan identificeres et mønster i den generaliseret angst, der ser sådan ud:

1. Fase: Invaderende tanke – rammer noget, der har værdi. Man forsøger  at undertrykke og at udøve tankekontrol.
2. Fase: Aktiverer forvrængede billeder af fare og personlig sårbarhed, og indbefatter en regel om ikke at kunne klare usikkerhed
3. Fase: Tankerne vokser og optager hele tankevirksomheden.

Hvor mange lider af det?

Der er lidt forskellige tal i omløb. I Danmark skønnes det, at omkring 1-2 % af befolkningen lider af generaliseret angst 3) https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/angsttilstande/generaliseret-angst-hyppighed/.

www.angst-strategier.dk findes en fin lille video, der siger lidt om hvad generaliseret angst er.

Noter[+]