Angstinfo.dk

Hvorfor rammes vi af angst?

Kapitel 4 i Hougaards bog Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi  handler om årsager til, at angsten opstår. Det spørgsmål, der skal svares på, er: Hvorfor får nogle angst, mens andre ikke gør det? Nogle af de faktorer, som han nævner som mulige faktorer for at udvikle angst, er:

Nervøst temperament

Nervøst temperament er en faktor for udvikling af angst. Det viser sig ved, at negative følelser let vækkes. Det kan både udvikles på baggrund af arv og på baggrund af miljø. Forskningen har vist, at der er en arvelig komponent i temperamentet. Hougaard peger på, at hvis man svarer bekræftende på spørgsmål som: Går dit humør ofte op og ned? Er du irritabel? Bliver dine følelser let såret? Har du ofte skyldfølelse? og Lider du af søvnløshed? er det ofte tegn på nervøst temperament.

Arv og angst

Til at forsøge at klarlægge, hvor stor en rolle den genetiske arv spiller for udviklingen af angst har man lavet tvillingestudier. Man har sammenlignet enæggede og tveæggede tvillinger for at fastslå den genetiske arvs betydning. Her ser det ud til, at arvemæssige forhold kan redegøre for 30 til 40 % af årsagerne til angstlidelser.

Opvækstsforhold

Der er mange angstklienter, der klager over problemer under opvæksten. Ved sammenligninger mellem personer, der har angst, og personer, der ikke har, er angstklienter vokset op i et miljø, der har budt på kritik, kontrol, manglende omsorg eller overbeskyttelse. De oplevelser kan være med til at gøre personer ængstelige og sårbare over for vanskelige begivenheder. Derved udvikler de en forståelse af, at verden er farlig, og at de ikke selv er i stand til at håndtere den.

Stress og angst

Stress og angst kan hænge sammen på den måde, at stress enten kan udløse angst eller forstærke en angst, der er der i forvejen. Begivenheder, som vi oplever som trusler, tab eller nederlag, vil kunne udløse en angstlidelse, hvis vi er sårbare over for netop denne type af begivenheder.