Angstinfo.dk

Angst og stress

Stress og angst kan hænge sammen på den måde, at stress i nogle tilfælde kan udløse en angstlidelse, og i andre tilfælde kan det forstærke en angstlidelse.

Stress er kroppen og psykens reaktion på belastende begivenheder. Disse begivenheder kan både være fysiske og sociale. Fysiske eksempler er: sygdom, søvnmangel, overdrevet forbrug af alkohol.

Psykiske og sociale begivenheder, der kan være belastende, er for eksempel: trusler,  overfald, ulykker, dødsfald, arbejdsløshed, og konstatering af alvorlig sygdom.

Begivenheder, som vi oplever som trusler, tab eller nederlag, kan udløse en angstlidelse. Hvilke begivenheder, der kan udløse angst, kan variere fra person til person.

[readmore]
[readmore]