Angstinfo.dk

Hjernen og følelser

Hjernen og følelser

Hvordan skaber hjernen vores følelser? Det forklarer Lias Barett her på en meget enkelt måde. Helt centralt er, at hjernen fortolker nutidige fornemmelser på baggrund af fortidens erfaringer. Denne fortolkning skaber så de oplevede følelser i vores liv.