Mødre til børn med social angst angiver selv, at de har et signifikant højere niveau af social angst, general angst og depression end mødre til børn med andre angstdiagnoser. Fædre til børn rapporterer et et højere niveau af angst stress og depression end fædre til børn med andre angstdiagnoser.  Det kan skyldes, at forældrenes svækkede mentale helbred hæmmer de optimale betingelser for børnene.