Studiet viser, at social angst hos unge (mellem 11 og 16 år) kan være forbundet med uhensigtsmæssige strategier til at regulere følelser.

Unge med social angst bruger uhensigtsmæssige strategier til at regulere følelser oftere end andre unge. Gruppen med social angst brugte refortokning af situationer mindre end kontrolgruppen, hvorimod de brugte tilbagetrækning og grublerier oftere end kontrolgruppen.