Dette studie typer på, at når man sætter ord på følelser, så sker der flere ting i hjernen. Det ser ud til, at det at sætte ord på formindsker aktiviteten i amygdala. Samtidig forøges aktiviteten i dele af prefontal cortex. Muligvis er sammenhængen den, at italesættelse af følelser aktiverer dele af refontal cortex, som så forminsker aktiviteten i amygdada, som igen lindrer følelsesmæssigt stress.