Dette er en opsummering af tre studier. Det første viser, at personer med generaliseret angst har en svag forståelse af følelser og større negative reaktioner på dem. Dette blev bekræftet af det andet studie, og et tredie studie viste blandt andet, at mennesker med generaliseret angst har vanskeligere ved at regulere deres følelser.