Metacognitive therapy versus disorder-specific CBT for comorbid anxiety disorders: A randomized controlled trial.

Dette studie undersøger effekten af hhv metakognitiv terapi  og klassisk kognitiv terapi. Begge former for terapi viste effekt. Efter behandlingen var der en væsentlig forskel, idet effekten af metakognitiv terapi var større. På længere sigt viste det sig dog, at effekten af de to former for terapi var nogenlunde lige store.

Læs mere
Se alt om forskning her