Center for angst ved Københavns Universitet har gennemført et længere studie om angst hos børn og unge. Deres fund var: 1) Piger havde generelt flere angstsymptomer end drenge. 2) Vanskeligheder med at regulere sine følelser var sammenfaldende med flere angstsymptomer. 3) Piger og drenge rapporterede om forskellige former for vanskeligheder med at regulere følelser. 4) Børn og unge rapporterede, at de havde tanker om deres tanker (meta-kognitioner) svarende til det, man ser hos mange voksne. 5) Negative forestillinger om farlighed af bekymringer og mangel på kontrol over bekymringer hang sammen med højere grad af angst hos børn og unge.