Angstinfo.dk

Følelser og kognition

Følelser og kognition

June Gruber gennemgår her sammenhængen mellem følelser og kognition. Centralt er Gordon Bowers begreb om Emotion kongruens. Det viser, at man tilsyneladende bedst kan huske gode begivenheder, når man er i godt humør, hvorimod man lettere husker dårlige begivenheder, når man er i dårligt humør.
Endelig peger Gruber på, at følelser også påvirker den måde, vi ser verden på.