Angstinfo.dk

Eksempel på eksponeringshierarki

Eksempel på eksponeringshierarki

Denne video giver et eksempel på. hvordan man kan opbygge et hierarki af eksponeringer fra det, der er lidt angstprovokerende, til noget, der er mere angstprovokerende, og til det, der er voldsomt angstprovokerende.