Denne bog er skrevet af Jeffrey Young, der har grundlagt skematerapien. Den gennemgår først, hvad “lifetraps” er – det er det populære ord for det, man ellers kalder for et “skema”. Derefter forklarer den, hvordan disse fælder fungerer. I den kategorisering, bogen laver, findes der 11 forskellige fælder.

Disse fælder gennemgås alle sammen efter nogenlunde samme model: Først kommer der et eksempel på en person, der kæmper med den pågældende fælde. Derefter kommer der et spørgeskema, hvor man skal svare på spørgsmål, der relaterer specifikt til den pågældende “fælde”. Herefter vises, hvordan fælden fungerer i praksis.

En kongstanke i skematerapien er, at fælderne har deres rødder i tidligt udækkede behov. Derfor peges der på måder, hvorpå den pågældende fælde kan opstå, hvilket i mange tilfælde går tilbage til barndommen. Til sidst kommer der et afsnit om, hvad der skal til for at slippe ud af de forskellige fælder.