Wallin har udgivet en spændende bog om tilknytning. Udgangspunktet for hans bog er, at et grundlæggende element i terapi er at dekonstruere det tilknytningsmønster, patienten kommer med, for for at konstruere et mere trygt mønster. Bogen har rigtig mange styrker, der giver forståelse af, hvordan vores sind fungerer. En af styrkerne er, at Walllin udfolder mentaliserinsbegrebet, som en modpol til at være opslugt af sine følelser, hvad der ofte sker, når man har angst. Kapitlet om mentalisering alene gør bogen værd at læse.