Bogen er en del af “At overvinde” udgivelserne fra KLIM.

Første del af bogen handler om, hvad panikangst og agorafobi er, og hvad dets årsager er. Det beskrives blandt andet, hvordan et anfald opleves. Dernæst beskrives, hvilke virkninger angst har i folks liv. Endelig har første del et afsnit om mulige årsager til angst og agorafobi.

Anden del er en selvhjæpsmanual til at håndtere angstanfald. Her tages der udgangspunkt i et 6-trins program. Efter en kort introduktion af dette program gennemgås de enkelte trin lidt grundigere.

Bogen tager udgangspunkt i en kognitiv forståelse af angst og angstbehandling.