“101 defenses” handler ikke specifikt om angst, men om, hvordan de mentale forsvarsmekanismer fungerer. Først er der en introduktion til forsvarsbegrebet, derefter er der en oversigt over, hvilke forsvarsmekanismer der hører til hvilken aldersperiode. Herefter kommer der en kort gennemgang af de forskellige mekanismer. Denne gennemgang forklarer, hvordan mekanismen fungerer, og kommer med et konkret eksempel.