Angstinfo.dk

Begreber

Når man læser om angst og psykiske lidelser, dukker der tit en del fagtermer op. Disse begreber forsøger jeg at give en kort forklaring på nedenfor.

Kognitiv

Ordet kognitiv beskriver de processer der foregår i hjernen når vi oplever og fortolker verden

Sikkerhedsadfærd

Sikkerhedsadfærd refererer til, at man foretager en handling som på uhensigtsmæssig vis giver tryghed, fx ved hele tiden at tage sin puls eller at have piller på sig. Det kan også være, at man checker 10 gange, om døren er låst, før man går ud af sin lejlighed.

Undgåelse

Undgåelse er, at man forsøger at undgå bestemte situationer, fordi de skaber angst hos en. Hvis man fx har socialfobi, takker man nej til at komme til fest. Man vil måske gerne et eller andet sted, men man ved, at det er forbundet med stort ubehag at være i den sociale sammenhæng, som en fest er.

Fælles for Sikkerhedsadfærd og undgåelse er, at det er ting, man gør (eller undlader at gøre) for at forsøge at kontrollere angsten. Se mere om de to her