Angstinfo.dk

Automatiske tanker

Automatiske tanker

I den kognitive terapi er automatiske tanker et centralt element. Denne video viser nogle af de mønstre, vores automatiske tanker følger, og hvad vi kan gøre ved dem. En nøgle er “De 3 R’er”: Record, Rationalize og Replace. Du kan læse mere om de automatiske tanker hér