Angst indefra

Indholdsfortegnelse

Book et foredrag

Hvad får man, hvis man booker et foredrag om “Angst indefra”? Jeg har givet foredraget navnet “angst indefra” fordi jeg vil have en personlig indfaldsvinkel – hvordan kan det opleves at have angst?  Hvad gør angsten ved en?

Når frygten tipper

Fra denne indledning er spørgsmålet: Hvorfor får folk angst? Grundlæggende er svaret, at det gør de, fordi irrationaliteten kommer til at råde frem for rationaliteten. I angsten bliver irrationaliteten “tungere” end rationaliteten, og den styrer oplevelsen.

Hvorfor det sker, er der flere forskellige svar på, og vi skal se på nogle af de mest almindelige svar på det. Den primære indfaldsvinkel vil være en kognitiv vinkel; Dels fordi den er en standardtilgang til angst i dag, dels fordi nogle af de grundlæggende indsigter i tilgangen er relativt nemme at forholde sig til.

På baggrund af dette tager vi en kort afstikker til emnet bekymring. Det kan virke som lidt af en “udflugt” fra emnet, men der er en mening med det; nogle af de mekanismer, der er på spil i angsten, er også på spil, når man bekymrer sig. Derfor vil en forståelse af, hvad angst er, også give en hjælp til at forholde sig til ens bekymringer.

Spørgsmålet om, hvorfor man får angst, er helt afgørende for at forstå angsten. Jeg vil kort forklare nogle af de bud, der er på, hvorfor nogle mennesker får angst. Jeg vil give tre svar: En tilknytningsteoretisk vinkel, en eksistentiel-psykologisk vinkel og en kognitiv vinkel.

Hvad sker der i os når vi får angst?

En angstoplevelse er ikke kun noget der sidder i en del af kroppen. Den farver hele personen. Vi ser kort på noget af det, som der sker i hjernen, når man får angst. Jeg håber, jeg dermed kan give lidt forståelse for, hvad der sker inden i en person, når hun kæmper med angsten.

Hvad kan vi gøre ved angsten?

Med den erkendelse, vi nu har fået, stiller vi til sidst spørgsmålet: Hvad kan vi gøre ved angsten? Hvad kan vi gøre, når vi selv oplever den, og hvad kan vi gøre, når andre oplever den? Vi ser på, at nogle af de svar, vi fandt på spørgsmålet: Hvorfor får vi angst? også giver os nogle ledetråde til, hvad vi kan gøre ved angsten.

 

Book foredrag

Angstinfo

Angstinfo