Angstinfo.dk

5 Minutter om tilknytning

Her er 5 minutter om, hvad tilknytning er, og om nogle af de konsekvenser, som tryg og utryg tilknytning kan få for børn.